L’Ajuntament de Santa Pola al costat de l’Excma. Diputació d’Alacant, després de la crisi sanitària de la Covid-19, de la qual encara moltes empreses no s’han recuperat, i l’aparició d’una nova crisi econòmica originada per la forta escalada dels preus de l’energia, considera necessari repetir per a aquest exercici 2022 les mesures extraordinàries d’anys anteriors, en l’àmbit de les seues competències i en la mesura de les seues possibilitats, que contribuïsquen a pal·liar els efectes devastadors de totes dues crisis i les repercussions en l’activitat econòmica que s’estan produint en el municipi.

Amb aquest motiu l’Ajuntament de Santa Pola, amb fons subvencionats per la Diputació d’Alacant, ha convocat les Ajudes econòmiques a pimes, micropimes, autònoms i professionals dels sectors productius locals: Programa sectors productius i programa energia.

Aquestes subvencions directes, gestionades per les Regidories de l’ADL, Comerç i Hisenda per a fer costat als sectors productius de la localitat afectats per la crisi derivada de la COVID-19, van dirigides a micropimes, pimes autònoms i altres professionals dels subjectes a règim de mutualitat, amb domicili fiscal en el terme municipal de Santa Pola, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda i que complisquen els requisits establits en les bases.

S’aproven dues línies de subvenció sectors productius locals:

Línia 1.- Despesa corrent, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes i autònoms que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022).
Línia 2. Despesa energètica, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica actual està suposant sobre pimes, micropimes i autònoms dels sectors productius locals, sent subvencionables fins a un 50% els següents conceptes:
• Energia elèctrica: Els realitzats en el període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.
• Gas: Els realitzats en el període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
• Carburants. Els realitzats en el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.

La Línia 1 i la Línia 2 seran compatibles, excepte per a les despeses relacionades en la línia 2, devent un mateix sol·licitant presentar una sol·licitud per cadascuna de les dues línies si és el cas i d’acord amb les despeses pels quals desitja sol·licitar les ajudes, sempre que es complisquen els requisits detallats en aquestes bases per a cadascuna d’elles.

Quant a la quantia de les ajudes, varien en funció de la línia de la qual se siga beneficiari:

Línia 1.- Despesa corrent:

El màxim subvencionable per beneficiari no podrà superar el total de les despeses efectivament justificades i en tot cas, els 4.000 euros. Aquest últim límit es reduirà a 1.000 euros en el cas que l’import total a concedir supere el crèdit assignat a aquesta línia i es podrà incrementar de manera successiva, sense superar els 4.000 €, fins a igualar el crèdit disponible.

Línia 2. Altres Sectors Productius:

El màxim subvencionable per beneficiari no podrà superar el 50% del total de les despeses efectivament justificades i en tot cas, els 4.000 euros. Aquest últim límit es reduirà a 1.000 euros en el cas que l’import total a concedir supere el crèdit assignat a aquesta línia i es podrà incrementar de manera successiva, sense superar els 4.000 €, fins a igualar el crèdit disponible.
El termini de presentació de sol·licituds serà:
Per a la Línia 1 Despesa Corrent, de màxim 10 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, iniciant-se el dia 13 d’octubre a partir de les 09.00 hores i finalitzant el dia 26 d’Octubre de 2022 a les 23.59 hores.
Per a la Línia 2 Despesa Energètica, de màxim 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, iniciant-se el dia 13 d’octubre a partir de les 09.00 hores i finalitzant el dia 3 de novembre de 2022 a les 23.59 hores.

La sol·licitud es presentarà, obligatòriament i per a tots els beneficiaris, de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Pola, https://santapola.sedelectronica.es/, en el tràmit corresponent es disposarà de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria. De no disposar els interessats de signatura electrònica avançada podrà acudir-se a la representació a través d’una altra persona que si dispose d’ella, acreditant la representació.

Podran obtindre més informació en la pàgina web de l’ADL de l’Ajuntament de Santa Pola o contactant directament amb *AFIC Santa Pola – Tècnic Juan Carlos Vicedo – 966693684 – afic@santapola.es o amb l’ADL de Santa Pola- Empreses.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies