Les Regidories d’ADL, Comerç i Hisenda han impulsat, de manera conjunta, les bases i la convocatòria de la Fase III de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir.

En aquestes subvencions directes, gestionades per totes dues regidories i per l’Agència de Desenvolupament Local, per a fer costat als sectors comercials locals afectats per la crisi derivada de la COVID-19, s’obri una nova i última convocatòria per a totes aquelles empreses de sectors afectats que exercisquen alguna de les activitats recollides en les bases i que no hagen pogut presentar-se a cap de les dues convocatòries anteriors.

Aquestes ajudes aniran dirigides a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores a data de sol·licitud (en aquest número s’inclou el propi empresari individual), de les activitats enumerades en l’Annex I d’aquesta convocatòria, i que no hagen pogut presentar-se ni a la primera ni a la segona convocatòria del Pla Resistir. Els codis CNAES dels sectors que poden acollir-se a aquesta tercera convocatòria es recullen en l’Annex I de les Bases reguladores de la tercera convocatòria de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir del municipi de Santa Pola (BOP Núm.181 de 22/09/2021)

A més, com aquestes ajudes són gestionades per l’Ajuntament de Santa Pola, els sol·licitants hauran d’exercir la seua activitat en el terme municipal de Santa Pola.

Les quanties de l’ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia la corresponent justificació, serà una quantitat fixa de 2.000 € per cada empresari individual o empresa beneficiària d’aquestes ajudes, i una quantitat fixa de 200 € per unitat de treball anual-UTA, a data 31 de desembre de 2020, de cada empresari individual o empresa beneficiària d’aquestes ajudes. El màxim subvencionable per beneficiari no podrà superar els 4.000,00€.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, s’inicia el dia 1 d’octubre a partir de les 00.00 hores i finalitza el 15 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores.

La sol·licitud es presentarà, obligatòriament i per a tots els beneficiaris, de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Pola, https://santapola.sedelectronica.es/ , en el tràmit corresponent es disposarà de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria. De no disposar els interessats de signatura electrònica avançada podrà acudir-se a la representació a través d’una altra persona que sí que dispose de signatura electrònica. Caldrà acreditar la representació.

L’Ajuntament de Santa Pola, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, facilitarà l’emissió de certificats digitals per als beneficiaris d’aquestes ajudes.

Podran obtindre informació d’aquesta tercera convocatòria en l’ADL Santa Pola – Servei Empreses – Tècnica Immaculada Jiménez

965417136 –ijimenez@adlsantapola.es i en AFIC Santa Pola – Tècnic Juan Carlos Vicedo 966693684 – afic@santapola.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies