Aquest matí, al saló de Plens de l’Ajuntament s’ha realitzat una roda de premsa amb la presència de la regidora d’Urbanisme i Cultura Sra. Trinidad Ortiz Gómez, l’arquitecta municipal Sra. María José Mojica, i la directora de Museus i Patrimoni Històric Sra. Mª José Cerdà Bertomeu així com representants de Rocamora Arquitectura i Museografia.

L’Ajuntament fa un pas important en la protecció del seu patrimoni ja que es procedirà a revisar i actualitzar tot el patrimoni existent, tant elements reconeguts com per reconéixer.

En l’actualitat, l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (IGPCV) reconeix com a béns culturals a Santa Pola un total de 5 Béns d’Interés Cultural (BIC) i un total de 43 Béns de Rellevància Local (BRL).

No obstant això, el municipi ha sol·licitat recentment (l’any 2020) el canvi de la categoria de protecció BRL a BIC de diversos béns integrats al catàleg. Aquest canvi d’inscripció sol·licitat afecta a tres Espais de Protecció Arqueològica (BRL) i una Zona Arqueològica (BRL) per a unificar-los en un únic element espacial i inscripció registral sota la justificació de pertinença comuna d’aquests béns a una mateixa entitat: l’antic emplaçament ibèric del s. IV a. C. -denominat La Picola- i la posterior ocupació romana, Portus Ilicitanus.

El tràmit de declaració va ser recentment incoat per l’administració mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la G.V. (DOGV 8955 de 18.11.2020), i se n’espera la declaració definitiva com un únic BIC: “Zona Arqueològica de la Picola”.

D’igual manera, el conjunt d’estructures militars del Destacament de la 10a Agrupació Sud de Defensa de Costes de la II República localitzades al cap de Santa Pola està a l’espera, des de març de 2019, de la declaració definitiva com a Bé d’Interés Cultural.

Així mateix, col·lectius ciutadans i particulars de Santa Pola, compromesos amb els valors fomentats per la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià d’estima general del patrimoni cultural, han treballat des de fa temps per la defensa d’aquests valors en el municipi.

En aquest sentit, la necessitat de revisió i actualització del Catàleg de Proteccions de Santa Pola es presenta com a ineludible, tant per les exigències determinades en les diferents legislacions que amb afectació directa en matèria de gestió territorial i patrimoni cultural han entrat en vigor des de l’aprovació del catàleg en 2009, com especialment pel progressiu increment de l’interés i compromís que la ciutadania ha adquirit durant aquest període respecte al patrimoni (cultural i natural) i que s’ha materialitzat en la identificació de multitud d’elements susceptibles de catalogació en el municipi.

Existeix un Pla de Protecció d’Elements Patrimonials del Municipi de Santa Pola redactat per l’arquitecta municipal Sra. M. José Mojica Marhuenda i l’anterior directora del Museu de la Mar i arqueòloga Sra. M. José Sánchez Fernández que data de 2009.

Objectius de la revisió global i actualització del Catàleg de Proteccions de Santa Pola:

  • Determinar l’existència d’elements territorials, espais o béns immobles no reconeguts fins al moment que, en raó dels seus especials valors culturals, naturals i paisatgístics, puguen ser objecte d’inclusió en el Catàleg de Proteccions.
  • Escometre la revisió i actualització de les fitxes i graus de protecció dels elements inclosos en el Catàleg de Proteccions de Santa Pola vigent en l’actualitat, i l’adequació de les fitxes d’acord amb la disposició transitòria tretzena de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
  • Inclusió en el catàleg de les seccions «patrimoni natural» i «paisatge» conforme als mínims obligatoris establits en l’article 42 de la LOTUP.
  • Determinar l’existència de manifestacions immaterials que en raó dels seus especials valors culturals puguen ser inclosos en una nova secció en el catàleg com a Béns Immaterials de Rellevància Local i conseqüentment en la corresponent Secció 5a del IGPCV.

El 28 d’abril de l’any 2021, es va aprovar en Junta de Govern Local de Santa Pola un import de 8.470 euros imputable al centre de despesa ‘MUSEUS I PATRIMONI HISTÒRIC’ adjudicat a l’empresa Rocamora Arquitectura i Museografia. Per a aquest fi també, el 30 d’abril de 2021, es va sol·licitar des de l’Ajuntament una subvenció a la Conselleria de Cultura per a l’elaboració i redacció de Catàlegs de Protecció pel mateix import de 8.470 euros que està pendent de resoldre.

Des de l’Ajuntament, a través de les Regidories d’Urbanisme i Cultura, s’establiran canals digitals oportuns perquè tota la ciutadania i col·lectius de la societat civil puga comunicar a l’equip redactor béns tangibles o intangibles susceptibles de ser incorporats al Catàleg. S’anirà informant d’aquesta possibilitat a través dels comptes oficials de l’Ajuntament de Santa Pola i el Museu de la Mar de Santa Pola.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies