En relació als fets ocorreguts a la serra de Santa Pola diumenge passat 6 de desembre en el qual una rabosa va ser trobada morta per unes persones que passejaven per aquest territori i en vista del renou creat en les xarxes socials d’àmbit local i en algun mitjà de comunicació, l’Ajuntament de Santa Pola vol fer públic el següent comunicat.

El terreny en el qual va ser trobat l’animal és aquell en el qual està enclavat el vedat de caça de Santa Pola amb número de registre A-10351 i en són els responsables el Club de Caça i Tir Santa Pola.

Els terrenys que ocupen el vedat de caça de Santa Pola estan catalogats com a espai cinegètic, d’acord amb els articles 18 i 24 de la Llei 13/2004 de 27 de desembre de Caça de la Comunitat Valenciana. Tal com declara, mitjançant decret, la Conselleria competent en matèria de caça i segons el seu pla tècnic d’ordenació cinegètica s’hi pot realitzar l’activitat de caça els diumenges i els festius en horari de 9.00 a 14.00 hores, des del 12 d’octubre fins al 20 de desembre de 2020.

Si la Serra no tinguera un vedat, és a dir un terreny fitat, es podria exercir la caça sense control en més zones de la nostra serra tal com estableix l’ordenació cinegètica de la Comunitat Valenciana.

Dins del terme municipal de Santa Pola existeix una altra àmplia zona en la qual també es pot exercir l’activitat de la caça, conegudes com a zones comunes o lliures on es podrà caçar segons l’ordenació cinegètica de la Comunitat Valenciana. S’hi pot realitzar l’activitat de la caça els dijous, els dissabtes, els diumenges i els festius des de l’eixida fins a la posta del sol, per aquelles persones que estiguen en possessió de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

Que és el Servei de Caça i Pesca, que depén de la Subdirecció General de Medi Natural, al qual li correspon l’estudi i elaboració de propostes de directrius per a l’ordenació i gestió de la caça i pesca continental per a un aprofitament sostenible; la tramitació de períodes hàbils de caça i pesca; vedes especials; autoritzacions i plans tècnics de caça i pesca; reserves i fitats; aqüicultura continental; el foment i control de les espècies cinegètiques i piscícoles; la gestió de la caça i la pesca en els espais en els quals les tinga encomanades.

A més, el Consell Valencià de la Caça és l’òrgan consultiu i assessor de la Conselleria competent en matèria de caça.

De la mateixa manera, correspondrà als serveis territorials d’Alacant, Castelló i València de la Conselleria competent en matèria de medi ambient, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de caça, la tramitació dels corresponents procediments relatius a les autoritzacions que corresponga en zones comunes de caça, i de gestió ordinària de l’activitat cinegètica dels vedats de caça i de les zones de caça controlada degudament constituïdes.

Que en virtut de l’anteriorment exposat i d’acord amb la normativa vigent a la Comunitat Valenciana en matèria de caça i pesca i atés l’annex recollit en la Llei 13/2004 de 27 de desembre de Caça de la Comunitat Valenciana denominat “Recursos cinegètics I-A/Espècies Cinegètiques”, la rabosa comuna (vulpus vulpus) és una espècie susceptible d’aprofitament cinegètic i, per tant, no s’infringeix cap norma legal establida tal com queda exposat en el compendi de normes que regulen l’activitat de la caça a la Comunitat Valenciana.

D’acord amb les dades oficials sobre superfície cinegètica que facilita la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la Comunitat Valenciana, actualment 1.917.733,6 hectàrees de la Comunitat Valenciana estan declarades com a espai cinegètic, la qual cosa suposa el 82,16% de la superfície total. Hi existeixen diferents classificacions segons el seu règim i titularitat: Reserves Valencianes de Caça, Vedats de caça i Zones de caça controlada.

Per tot l’exposat, des d’aquest consistori municipal es vol informar que els fets ocorreguts no van suposar infringir norma alguna establida, ja que d’haver-ho fet s’hauria iniciat un procés per a esclarir el succeït i depurar responsabilitats; i s’hauria denunciat on haguera calgut. Cal reiterar, de nou, que l’activitat de la caça està permesa i cal obviar, per tant, qualsevol judici de valor moral sobre l’ocorregut.

L’Ajuntament és un actor secundari sense competències ja que no és l’organisme al qual s’han de dirigir les sol·licituds d’autorització o no de la caça en el seu territori, ja que l’estructura organitzativa en matèria de caça de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient és la següent:

– Direcció General de Medi natural

– Subdirecció General del Medi natural

– Servei de Caça i Pesca

– Servei Territorial de Medi Ambient de la Direcció Territorial de cada província

L’actual corporació continua treballant de manera activa i donant continuïtat a aquelles gestions realitzades prèviament per aquest Ajuntament en els tràmits precisos per a poder dotar la serra de Santa Pola d’una protecció especial sota la figura del Paratge Natural Municipal. L’Ajuntament té previst iniciar l’estudi de paisatges al gener, amb els pressupostos de 2021 ja que enguany el pressupost de medi ambient s’ha hagut de destinar a la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, una actuació que no podia demorar-se més que ja és obligatori legalment des de 2018. A més, el procés inclourà una fase de participació pública perquè qualsevol persona interessada realitze la seua aportació sobre aquest tema. Aquest serà l’instrument base que donarà peu a la regulació com a Paratge Natural Municipal.

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA D’INTERÉS:

Activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana

Informació sobre normativa aplicable a caçadors i usuaris de la muntanya pública

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies