Des de la regidoria d’educació volem informar que la Conselleria d’Educació no ha publicat encara les dates de matriculació. Fins al moment s’ha publicat mitjançant decret llei indicant que el procediment d’admissió del curs escolar 2020/2021 es realitzarà de manera electrònica, per la qual cosa serà necessari disposar de signatura electrònica.

Aquelles persones que no disposen de signatura digital, poden realitzar la sol·licitud a través de l’Agència de Desenvolupament Local mitjançant cita prèvia en el correu pru@adlsantapola.es o bé trucant als telèfons 647 763 040 o 670 241 867. Se’ls enviarà un email confirmant dia i hora en què han de personar-se en l’oficina de l’ADL, així com la documentació que han d’aportar.

Instruccions per l’admissió del curs 2020-2021

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.“

Article 3. Procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020- 2021
1. La Inspecció General d’Educació en col·laboració amb els serveis competents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumirà en el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 20120-2021 les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització, de districtes i sectorials pel Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, i per l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la normativa bàsica estatal a les comissions d’escolarització.

2. Per al compliment de les funcions que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, atribueix a les comissions d’escolarització, s’habilitaran, si és el cas, els mitjans tecnològics perquè puguen fer-ho telemàticament.

Article 4. Àrees d’influència a efectes d’escolarització
Les àrees d’influència que regiran per al procediment d’admissió d’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obliatòria i Batxillerat del curs 2020-2021 seran les vigents per al curs 2019-2020. Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior.

Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior
1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents
sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.
6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:
– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
– eDNI, amb el seu respectiu lector.
– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies